Home
  Werkzaamheden
  Referenties
  Contact

      
Disclaimer


Aansprakelijkheid
De website van Lazeroms Bouw- & Installatietechniek is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch wordt iedere vorm van aansprakelijkheid voor eventuele schade (in welke vorm dan ook) als gevolg van toegang tot en het gebruik van deze website door Lazeroms Bouw- & Installatietechniek afgewezen. Daarnaast biedt Lazeroms Bouw- & Installatietechniek geen garantie voor het foutloos en onderbroken functioneren van deze website.

Koppelingen
Aan deze website zijn, door middel van hyperlinks en verwijzingen, websites van anderen verbonden. Daarmee verstrekt Lazeroms Bouw- & Installatietechniek enkel aanvullende informatie aan de gebruiker van deze website. Lazeroms Bouw- & Installatietechniek is niet verantwoordelijk voor inhoud en de werking van deze websites van derden.

Auteursrecht
De inhoud van deze website, zoals teksten, illustraties, logo's en grafische elementen, is eigendom van Lazeroms Bouw- & Installatietechniek dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht.

 
© 2011 Lazeroms Bouw- & Installatietechniek | disclaimer | algemene voorwaarden | ontwerp website LMJ Webdesign